Teknik & Experiment

Detta uppnår vi genom att jobba i teman och väcka barnens lust till experiment och förståelse för vad som händer.