Språkkunskap

Vi läser sagor, dramatiserar, rimmar, leker med ord och bokstäver.