Natur & miljö

Vi är i skogen regelbundet och har en egen koja. Vi får uppdrag ifrån ”Mulle”, lär om naturen, skapar av naturmaterial, leker och sjunger. Vi källsorterar och lär oss om naturens kretslopp.