Musik & rörelse

Vi använder  Friskis&Svettis barncd där barnen får röra sig och utveckla sin kroppsmedvetenhet, balans, kordination och kontroll.

Använder instrument, dockor, figurer och sångkort.

Leva ut och våga agera inför andra. Använda fantasi, koncentration och ha roligt. Klä ut sig, gå in i en roll.