Gymnastik

Vi går till sporthallen med 4-5åringarna 1 gång i veckan där vi tränar balans, samarbete, lyssna, ta emot instruktioner, bollspel, redskap, och att utvecklas motoriskt.